2008-03-11

Kolkanister en dyr historia
Blev en tur med bilen till en verkstad i morse på grund av mitt lilla "antipollution fault som har visats till och från denna vecka.. 2654kr tar de visst för byte av kolkanister och sträckning av generatorrem.. Känns lite surt, men vad kan man göra? för er som inte vet vad Kolkanistret gör så har jag saxat in en text för den nyfiknaSystem för uppsamling av bränsleångor:
Tankventilationen sker genom en behållare (s k kanister) som innehåller ett filter med aktivt kol, vilket fångar upp kolvätepartiklarna. Regenerering (återbildning) är nödvändig för att rensa det aktiva kolfiltret från av detta upptagna kolväten. Regenereringen sker genom införsel av friskluft till filterbehållarens inre. Friskluften tar vid sin passage genom filterbehållaren upp kolväteångorna, varefter dessa leds till motorns insugningsrör. En avstängningsventil åstadkommer att filterbehållaren stängs av från insugningsröret och regenereringen avbryts då motorn går på tomgång eller är avstängd. Detta sker för att kolväteånga ej skall kunna komma ut i atmosfären via luftrenaren.

Jaja, får hoppas nu att de tar ett tag innan jag behöver göra ngt mer åt bilen, är ju trots allt de första riktiga pengarna jag lägger på bilen.. har ju haft den i snart ett år så slår man ut 2600 på 11 månader så blir det ju inte så farligt..

Inga kommentarer: