2011-07-12

Tour Denmark!


Och resan börjar på bästa möjliga sätt!
Multe på 2,45kg!

Inga kommentarer: